RSS at video gazmore http://www.shikovideot.com/rss.htm video te ereja Vajza e pasur, djali i varfer - pjesa 44 2017-08-20 07:20:48 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-vajza_e_pasur_djali_i_varfer_pjesa_44-11876.htm http://www.shikovideot.com/video-vajza_e_pasur_djali_i_varfer_pjesa_44-11876.htm Vajza e pasur, djali i varfer - pjesa 45 2017-08-20 07:20:47 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-vajza_e_pasur_djali_i_varfer_pjesa_45-11875.htm http://www.shikovideot.com/video-vajza_e_pasur_djali_i_varfer_pjesa_45-11875.htm Vajza e pasur, djali i varfer - pjesa 46 2017-08-20 07:20:46 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-vajza_e_pasur_djali_i_varfer_pjesa_46-11874.htm http://www.shikovideot.com/video-vajza_e_pasur_djali_i_varfer_pjesa_46-11874.htm Vajza e pasur, djali i varfer - pjesa 47 2017-08-20 07:20:45 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-vajza_e_pasur_djali_i_varfer_pjesa_47-11873.htm http://www.shikovideot.com/video-vajza_e_pasur_djali_i_varfer_pjesa_47-11873.htm Fate te Lidhura - pjesa 342 2017-08-20 12:11:50 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_342-11872.htm http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_342-11872.htm Dashuri e Erret - pjesa 213 2017-08-20 12:11:49 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_213-11871.htm http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_213-11871.htm Mos u Dorzo - pjesa 139 2017-08-20 12:11:48 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_139-11870.htm http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_139-11870.htm Mos u Dorzo - pjesa 138 2017-08-17 11:40:19 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_138-11869.htm http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_138-11869.htm Dashuri e Erret - pjesa 212 2017-08-17 10:57:12 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_212-11868.htm http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_212-11868.htm Fate te Lidhura - pjesa 341 2017-08-17 09:10:04 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_341-11867.htm http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_341-11867.htm Mos u Dorzo - pjesa 137 2017-08-17 12:20:13 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_137-11866.htm http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_137-11866.htm Fate te Lidhura - pjesa 340 2017-08-16 10:50:02 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_340-11865.htm http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_340-11865.htm Dashuri e Erret - pjesa 211 2017-08-16 10:50:01 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_211-11864.htm http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_211-11864.htm Mos u Dorzo - pjesa 136 2017-08-16 06:49:39 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_136-11863.htm http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_136-11863.htm Fate te Lidhura - pjesa 339 2017-08-16 06:49:38 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_339-11862.htm http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_339-11862.htm Mos u Dorzo - pjesa 135 2017-08-14 11:58:02 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_135-11861.htm http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_135-11861.htm Fate te Lidhura - pjesa 338 2017-08-14 08:27:41 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_338-11860.htm http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_338-11860.htm Mos u Dorzo - pjesa 134 2017-08-12 01:23:39 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_134-11859.htm http://www.shikovideot.com/video-mos_u_dorzo_pjesa_134-11859.htm Dashuri e Erret - pjesa 210 2017-08-12 12:51:59 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_210-11858.htm http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_210-11858.htm Fate te Lidhura - pjesa 337 2017-08-11 08:23:21 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_337-11857.htm http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_337-11857.htm