RSS at video gazmore http://www.shikovideot.com/rss.htm video te ereja Me fal - pjesa 1144 2017-10-23 07:37:10 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1144-12223.htm http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1144-12223.htm Me fal - pjesa 1143 2017-10-22 02:04:32 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1143-12222.htm http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1143-12222.htm Enderra (Ruya) - pjesa 10 2017-10-19 08:47:44 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-enderra_(ruya)_pjesa_10-12221.htm http://www.shikovideot.com/video-enderra_(ruya)_pjesa_10-12221.htm Me fal - pjesa 1142 2017-10-19 08:25:25 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1142-12220.htm http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1142-12220.htm Kalp Atisi (Rahje Zemre) - pjesa 60 2017-10-19 08:17:40 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-kalp_atisi_(rahje_zemre)_pjesa_60-12219.htm http://www.shikovideot.com/video-kalp_atisi_(rahje_zemre)_pjesa_60-12219.htm Dolunay (Hena e plote) - pjesa 164 2017-10-19 08:17:39 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-dolunay_(hena_e_plote)_pjesa_164-12218.htm http://www.shikovideot.com/video-dolunay_(hena_e_plote)_pjesa_164-12218.htm Poyraz Karayel - pjesa 97 2017-10-19 08:17:38 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-poyraz_karayel_pjesa_97-12217.htm http://www.shikovideot.com/video-poyraz_karayel_pjesa_97-12217.htm Dashuri e Erret - pjesa 238 2017-10-19 08:17:36 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_238-12216.htm http://www.shikovideot.com/video-dashuri_e_erret_pjesa_238-12216.htm Fate te Lidhura - pjesa 385 2017-10-19 08:17:34 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_385-12215.htm http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_385-12215.htm Poyraz Karayel - pjesa 96 2017-10-18 08:23:19 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-poyraz_karayel_pjesa_96-12214.htm http://www.shikovideot.com/video-poyraz_karayel_pjesa_96-12214.htm Me fal - pjesa 1141 2017-10-18 08:23:18 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1141-12213.htm http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1141-12213.htm Kalp Atisi (Rahje Zemre) - pjesa 59 2017-10-18 07:53:15 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-kalp_atisi_(rahje_zemre)_pjesa_59-12212.htm http://www.shikovideot.com/video-kalp_atisi_(rahje_zemre)_pjesa_59-12212.htm Dolunay (Hena e plote) - pjesa 163 2017-10-17 08:21:12 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-dolunay_(hena_e_plote)_pjesa_163-12211.htm http://www.shikovideot.com/video-dolunay_(hena_e_plote)_pjesa_163-12211.htm Kalp Atisi (Rahje Zemre) - pjesa 58 2017-10-17 08:21:11 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-kalp_atisi_(rahje_zemre)_pjesa_58-12210.htm http://www.shikovideot.com/video-kalp_atisi_(rahje_zemre)_pjesa_58-12210.htm Poyraz Karayel - pjesa 95 2017-10-17 08:21:10 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-poyraz_karayel_pjesa_95-12209.htm http://www.shikovideot.com/video-poyraz_karayel_pjesa_95-12209.htm Shekulli Madheshtor KOSEM - pjesa 157 2017-10-17 08:21:09 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-shekulli_madheshtor_kosem_pjesa_157-12208.htm http://www.shikovideot.com/video-shekulli_madheshtor_kosem_pjesa_157-12208.htm Fate te Lidhura - pjesa 382 2017-10-17 08:21:08 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_382-12207.htm http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_382-12207.htm Fate te Lidhura - pjesa 383 2017-10-17 08:21:07 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_383-12206.htm http://www.shikovideot.com/video-fate_te_lidhura_pjesa_383-12206.htm Me fal - pjesa 1140 2017-10-17 08:21:06 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1140-12205.htm http://www.shikovideot.com/video-me_fal_pjesa_1140-12205.htm Enderra (Ruya) - pjesa 6 2017-10-16 08:18:58 shikovideot http://www.shikovideot.com/video-enderra_(ruya)_pjesa_6-12204.htm http://www.shikovideot.com/video-enderra_(ruya)_pjesa_6-12204.htm