Merjem - pjesa 10 shiko

Merjem - pjesa 10

shikime : 253
Merjem - pjesa 9 shiko

Merjem - pjesa 9

shikime : 254
Emertoje Dashurine - pjesa 100 shiko

Emertoje Dashurine - pjesa 100

shikime : 255
Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 108 shiko

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 108

shikime : 254
Flake Pasioni - pjesa 124 shiko

Flake Pasioni - pjesa 124

shikime : 258
Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 106 shiko

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 106

shikime : 267
Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 107 shiko

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 107

shikime : 259
Nena (Anne) - pjesa 6416 shiko

Nena (Anne) - pjesa 6416

shikime : 259
Me fal - pjesa 1248 shiko

Me fal - pjesa 1248

shikime : 267
Emertoje Dashurine - pjesa 99 shiko

Emertoje Dashurine - pjesa 99

shikime : 271
Gropa - pjesa 48 shiko

Gropa - pjesa 48

shikime : 262
Gropa - pjesa 49 shiko

Gropa - pjesa 49

shikime : 260
Zonja e Vogel - pjesa 36 shiko

Zonja e Vogel - pjesa 36

shikime : 259
Zonja e Vogel - pjesa 35 shiko

Zonja e Vogel - pjesa 35

shikime : 264
Flake Pasioni - pjesa 123 shiko

Flake Pasioni - pjesa 123

shikime : 266
Emertoje Dashurine - pjesa 98 shiko

Emertoje Dashurine - pjesa 98

shikime : 272
Zonja e Vogel - pjesa 34 shiko

Zonja e Vogel - pjesa 34

shikime : 262
Nena (Anne) - pjesa 6315 shiko

Nena (Anne) - pjesa 6315

shikime : 265
Me fal - pjesa 1247 shiko

Me fal - pjesa 1247

shikime : 284
Flake Pasioni - pjesa 122 shiko

Flake Pasioni - pjesa 122

shikime : 272
Me fal - pjesa 1246 shiko

Me fal - pjesa 1246

shikime : 302
Nena (Anne) - pjesa 6214 shiko

Nena (Anne) - pjesa 6214

shikime : 273
Emertoje Dashurine - pjesa 97 shiko

Emertoje Dashurine - pjesa 97

shikime : 284
Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 105 shiko

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 105

shikime : 302
Merjem - pjesa 5 shiko

Merjem - pjesa 5

shikime : 297
Merjem - pjesa 6 shiko

Merjem - pjesa 6

shikime : 292
Merjem - pjesa 8 shiko

Merjem - pjesa 8

shikime : 297
Merjem - pjesa 7 shiko

Merjem - pjesa 7

shikime : 291
Dashuria Bardh e Zi - pjesa 50 shiko

Dashuria Bardh e Zi - pjesa 50

shikime : 358
Emertoje Dashurine - pjesa 81 shiko

Emertoje Dashurine - pjesa 81

shikime : 355
Zonja e Vogel - pjesa 26 shiko

Zonja e Vogel - pjesa 26

shikime : 342
Flake Pasioni - pjesa 109 shiko

Flake Pasioni - pjesa 109

shikime : 364
Zonja e Vogel - pjesa 25 shiko

Zonja e Vogel - pjesa 25

shikime : 343
Me fal - pjesa 1233 shiko

Me fal - pjesa 1233

shikime : 425
Dashuria Bardh e Zi - pjesa 49 shiko

Dashuria Bardh e Zi - pjesa 49

shikime : 350
Flake Pasioni - pjesa 108 shiko

Flake Pasioni - pjesa 108

shikime : 354
Flake Pasioni - pjesa 106 shiko

Flake Pasioni - pjesa 106

shikime : 353
Flake Pasioni - pjesa 107 shiko

Flake Pasioni - pjesa 107

shikime : 348
Emertoje Dashurine - pjesa 80 shiko

Emertoje Dashurine - pjesa 80

shikime : 359
Me fal - pjesa 1232 shiko

Me fal - pjesa 1232

shikime : 414
Me fal - pjesa 1231 shiko

Me fal - pjesa 1231

shikime : 416
Flake Pasioni - pjesa 105 shiko

Flake Pasioni - pjesa 105

shikime : 352
Dashuria Bardh e Zi - pjesa 48 shiko

Dashuria Bardh e Zi - pjesa 48

shikime : 358
Me fal - pjesa 1230 shiko

Me fal - pjesa 1230

shikime : 423
Zonja e Vogel - pjesa 24 shiko

Zonja e Vogel - pjesa 24

shikime : 360
Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 95 shiko

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 95

shikime : 377
Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 96 shiko

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 96

shikime : 377
Emertoje Dashurine - pjesa 79 shiko

Emertoje Dashurine - pjesa 79

shikime : 361
Me fal - pjesa 1229 shiko

Me fal - pjesa 1229

shikime : 415
Me fal - pjesa 1229 shiko

Me fal - pjesa 1229

shikime : 364
Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 94 shiko

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 94

shikime : 382
Emertoje Dashurine - pjesa 78 shiko

Emertoje Dashurine - pjesa 78

shikime : 359
Zonja e Vogel - pjesa 22 shiko

Zonja e Vogel - pjesa 22

shikime : 352
Flake Pasioni - pjesa 103 shiko

Flake Pasioni - pjesa 103

shikime : 360
Me fal - pjesa 1228 shiko

Me fal - pjesa 1228

shikime : 380
Dashuria Bardh e Zi - pjesa 47 shiko

Dashuria Bardh e Zi - pjesa 47

shikime : 350
Flake Pasioni - pjesa 102 shiko

Flake Pasioni - pjesa 102

shikime : 366
Zonja e Vogel - pjesa 21 shiko

Zonja e Vogel - pjesa 21

shikime : 360
Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 93 shiko

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - pjesa 93

shikime : 380
Emertoje Dashurine - pjesa 77 shiko

Emertoje Dashurine - pjesa 77

shikime : 356

Seriale

Kategorite


Artistet

Dashuria e Ndaluar

Dashuria e Ndaluar