shiko Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - Episodi 212

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - Episodi 212

shiko Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - Episodi 211

Nusja nga Stambolli (Istanbul gelin) - Episodi 211

shiko Trego Ti Deti i Zi - Episodi 40

Trego Ti Deti i Zi - Episodi 40

shiko Mos Ma Lesho Doren - Episodi 24

Mos Ma Lesho Doren - Episodi 24

shiko Familja e Madhe - Episodi 121

Familja e Madhe - Episodi 121

shiko Vajzat e Diellit - Episodi 103

Vajzat e Diellit - Episodi 103

shiko Hena e plote (Dolunay) - Episodi 53

Hena e plote (Dolunay) - Episodi 53

shiko Përplasja - Episodi 10

Përplasja - Episodi 10

shiko Zogu i Hershëm - Episodi 872

Zogu i Hershëm - Episodi 872

shiko Trego Ti Deti i Zi - Episodi 121

Trego Ti Deti i Zi - Episodi 121

shiko Trego Ti Deti i Zi - Episodi 122

Trego Ti Deti i Zi - Episodi 122

shiko Mos Ma Lesho Doren - Episodi 75

Mos Ma Lesho Doren - Episodi 75

shiko Familja e Madhe - Episodi 120

Familja e Madhe - Episodi 120

shiko Vajzat e Diellit - Episodi 102

Vajzat e Diellit - Episodi 102

shiko Mos Ma Lesho Doren - Episodi 23

Mos Ma Lesho Doren - Episodi 23

shiko Hena e plote (Dolunay) - Episodi 52

Hena e plote (Dolunay) - Episodi 52

shiko Bija ime - Episodi 54

Bija ime - Episodi 54

shiko Hakmarrje e Embel - Episodi 30

Hakmarrje e Embel - Episodi 30

shiko Bija ime - Episodi 55

Bija ime - Episodi 55

shiko Zogu i Hershëm - Episodi 87

Zogu i Hershëm - Episodi 87

shiko Zogu i Hershëm - Episodi 878

Zogu i Hershëm - Episodi 878

shiko Bija ime - Episodi 56

Bija ime - Episodi 56

shiko Mos Ma Lesho Doren - Episodi 74

Mos Ma Lesho Doren - Episodi 74

shiko Hakmarrje e Embel - Episodi 31

Hakmarrje e Embel - Episodi 31

shiko Hakmarja e Gjarperit - Episodi 31

Hakmarja e Gjarperit - Episodi 31

shiko Zogu i Hershëm - Episodi 86

Zogu i Hershëm - Episodi 86

shiko Hakmarrje e Embel - Episodi 29

Hakmarrje e Embel - Episodi 29

shiko Bija ime - Episodi 53

Bija ime - Episodi 53

shiko Bija ime - Episodi 18

Bija ime - Episodi 18

shiko Kryeqyteti Abdulhamid - Episodi 34

Kryeqyteti Abdulhamid - Episodi 34

shiko Mos Ma Lesho Doren - Episodi 22

Mos Ma Lesho Doren - Episodi 22

shiko Vajzat e Diellit - Episodi 101

Vajzat e Diellit - Episodi 101

shiko Familja e Madhe - Episodi 119

Familja e Madhe - Episodi 119

shiko Hena e plote (Dolunay) - Episodi 51

Hena e plote (Dolunay) - Episodi 51

shiko Vajzat e Diellit - Episodi 100

Vajzat e Diellit - Episodi 100

shiko Kryeqyteti Abdulhamid - Episodi 33

Kryeqyteti Abdulhamid - Episodi 33

shiko Familja e Madhe - Episodi 118

Familja e Madhe - Episodi 118

shiko Mos Ma Lesho Doren - Episodi 21

Mos Ma Lesho Doren - Episodi 21

shiko Hena e plote (Dolunay) - Episodi 50

Hena e plote (Dolunay) - Episodi 50

shiko Kryeqyteti Abdulhamid - Episodi 32

Kryeqyteti Abdulhamid - Episodi 32