Dashuri me Qira - pjesa 147 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 147

shikime : 370
Dashuri e Erret - pjesa 150 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 150

shikime : 294
Kara Sevda - pjesa 261 shiko

Kara Sevda - pjesa 261

shikime : 460
Guxim dhe Bukuri - pjesa 67 shiko

Guxim dhe Bukuri - pjesa 67

shikime : 403
Dashuri me Qira - pjesa 146 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 146

shikime : 425
Dashuri e Erret - pjesa 149 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 149

shikime : 342
Mes Dy Dashurish - pjesa 81 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 81

shikime : 355
Fate te Lidhura - pjesa 236 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 236

shikime : 408
Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 56 shiko

Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 56

shikime : 490
Kara Sevda - pjesa 260 shiko

Kara Sevda - pjesa 260

shikime : 562
Dashuri me Qira - pjesa 145 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 145

shikime : 393
Dashuri me Qira - pjesa 145 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 145

shikime : 326
Mes Dy Dashurish - pjesa 80 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 80

shikime : 323
Mes Dy Dashurish - pjesa 80 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 80

shikime : 316
Brenda - pjesa 100 shiko

Brenda - pjesa 100

shikime : 314
Brenda - pjesa 100 shiko

Brenda - pjesa 100

shikime : 313
Brenda - pjesa 101 shiko

Brenda - pjesa 101

shikime : 309
Brenda - pjesa 101 shiko

Brenda - pjesa 101

shikime : 297
Dashuri e Erret - pjesa 148 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 148

shikime : 357
Dashuri e Erret - pjesa 148 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 148

shikime : 325
Dirilis Ertugrul - pjesa 210 shiko

Dirilis Ertugrul - pjesa 210

shikime : 508
Dirilis Ertugrul - pjesa 210 shiko

Dirilis Ertugrul - pjesa 210

shikime : 434
Dirilis Ertugrul - pjesa 211 shiko

Dirilis Ertugrul - pjesa 211

shikime : 431
Dirilis Ertugrul - pjesa 211 shiko

Dirilis Ertugrul - pjesa 211

shikime : 410
Brenda - pjesa 102 shiko

Brenda - pjesa 102

shikime : 308
Brenda - pjesa 102 shiko

Brenda - pjesa 102

shikime : 279
Brenda - pjesa 103 shiko

Brenda - pjesa 103

shikime : 309
Mes Dy Dashurish - pjesa 79 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 79

shikime : 395
Shekulli Madheshtor KOSEM  - pjesa 98 shiko

Shekulli Madheshtor KOSEM - pjesa 98

shikime : 428
Dashuri me Qira - pjesa 144 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 144

shikime : 511
Ambicie e Verbër - pjesa 73 shiko

Ambicie e Verbër - pjesa 73

shikime : 586
Fate te Lidhura - pjesa 234 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 234

shikime : 529
Me fal - pjesa 101 shiko

Me fal - pjesa 101

shikime : 376
Kara Sevda - pjesa 258 shiko

Kara Sevda - pjesa 258

shikime : 798
Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 55 shiko

Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 55

shikime : 504
Guxim dhe Bukuri - pjesa 66 shiko

Guxim dhe Bukuri - pjesa 66

shikime : 486
Shekulli Madheshtor KOSEM  - pjesa 97 shiko

Shekulli Madheshtor KOSEM - pjesa 97

shikime : 374
Mes Dy Dashurish - pjesa 78 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 78

shikime : 446
Ambicie e Verbër - pjesa 72 shiko

Ambicie e Verbër - pjesa 72

shikime : 466
Guxim dhe Bukuri - pjesa 65 shiko

Guxim dhe Bukuri - pjesa 65

shikime : 454
Fate te Lidhura - pjesa 233 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 233

shikime : 501
Dashuri me Qira - pjesa 143 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 143

shikime : 580
Kara Sevda - pjesa 257 shiko

Kara Sevda - pjesa 257

shikime : 683
Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 54 shiko

Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 54

shikime : 436
Guxim dhe Bukuri - pjesa 64 shiko

Guxim dhe Bukuri - pjesa 64

shikime : 454
Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 53 shiko

Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 53

shikime : 491
Ambicie e Verbër - pjesa 71 shiko

Ambicie e Verbër - pjesa 71

shikime : 488
Dashuri e Erret - pjesa 147 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 147

shikime : 465
Dashuri me Qira - pjesa 142 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 142

shikime : 503
Fate te Lidhura - pjesa 232 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 232

shikime : 572
Guxim dhe Bukuri - pjesa 63 shiko

Guxim dhe Bukuri - pjesa 63

shikime : 603
Kara Sevda - pjesa 256 shiko

Kara Sevda - pjesa 256

shikime : 802
Dashuri e Erret - pjesa 146 shiko

Dashuri e Erret - pjesa 146

shikime : 424
Mes Dy Dashurish - pjesa 77 shiko

Mes Dy Dashurish - pjesa 77

shikime : 519
Dashuri me Qira - pjesa 141 shiko

Dashuri me Qira - pjesa 141

shikime : 587
Fatih Harbije - pjesa 131 shiko

Fatih Harbije - pjesa 131

shikime : 638
Fate te Lidhura - pjesa 231 shiko

Fate te Lidhura - pjesa 231

shikime : 532
Kara Sevda - pjesa 255 shiko

Kara Sevda - pjesa 255

shikime : 819
Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 52 shiko

Dashuria Nuk Njeh Fjale - pjesa 52

shikime : 586
Brenda - pjesa 969 shiko

Brenda - pjesa 969

shikime : 567

Seriale

Kategorite


Artistet

Kivanc Tatlitug - Halili

Kivanc Tatlitug - Halili